Sự công nhận

Sự công nhận có thể là động lực mạnh mẽ theo nhiều cách khác nhau. Trong khi phát triển chuyên môn sâu rộng trong việc thiết kế chính sách động viên, chúng ta thấy rằng khi nhân viên được thưởng vì đã hoàn thành tốt công việc, hiệu suất và sự cống hiến của họ ngày càng tăng. Trong thực tế, 81 phần trăm nhân viên làm việc chăm chỉ hơn khi công ty đánh giá cao đóng góp của họ.

Recognition_EN.jpg (Quality of Life Dimension - Recognition (infographic))

Các nghiên cứu chuyên sâu

Nhưng cách tốt nhất để khen thưởng sự chăm chỉ của người khác là gì? Trong lĩnh vực doanh nghiệp, sự thành công của bất kỳ chương trình động viên khen thưởng nào cũng khiến nhân viên cảm thấy có giá trị và được tôn trọng vì những gì họ làm. Các nghiên cứu chỉ ra rằng cảm giác được đánh giá đúng năng lực của các giảng viên đại học nghĩa là hệ thống giáo dục sẽ có thành tích tốt hơn. Trong môi trường các công trình vùng xa khuyến khích thay đổi hành vi an toàn đã dẫn đến tỷ lệ gặp sự cố thấp hơn đáng kể. Bất kể phong cách làm việc nào, các chương trình tốt nhất thiết kế giải thưởng phù hợp cho nhu cầu và lợi ích từng cá nhân.

Tìm hiểu thêm về chất lượng cuộc sống

LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG?

Nhờ vào các nghiên cứu mở rộng về nhận thức cá nhân của chất lượng cuộc sống kết hợp với 50 năm kinh nghiệm đồng hành cùng khách hàng và nhân viên, Sodexo đã có thể xác định được sáu yếu tố của chất lượng cuộc sống chúng tôi có thể tác động trực tiếp và đo lường được kết quả.

Icon - QOL Dimension - Ease and Efficiency Icon - QOL Dimension - Health and Wellbeing Icon - QOL Dimension - Personal Growth Icon - QOL Dimension - Physical Environment Icon - QOL Dimension - Recognitino Icon - QOL Dimension - Social Interactions