Bảo dưỡng kỹ thuật và bảo trì

Bảo dưỡng kỹ thuật và bảo trì

Áp dụng các tiêu chuẩn môi trường tốt và tối ưu hóa cơ sở vật chất cho trường học là một lợi thế cạnh tranh quan trọng trong việc thu hút học sinh.

Môi trường tốt dành cho giáo dục

Hoạt động hiệu quả của Sodexo trong việc quản lý cơ sở vật chất giúp đáp ứng nhu cầu của các trường học đồng thời cũng giúp tối ưu hóa ngân sách hoạt động. Việc kiểm tra và bảo trì thiết bị cần được thực hiện thường xuyên để đảm bảo thiết bị và phương tiện hoạt động một cách an toàn ở mức hiệu quả cao nhất.

Các dịch vụ khác

Dịch vụ làm sạch, vệ sinh

Sodexo cung cấp dịch vụ vệ sinh vào những thời điểm ít gây ảnh hưởng nhất tới lịch học và hoạt động của học sinh.

Dịch vụ sân vườn và cảnh quan

Sodexo thiết kế, trồng và duy trì cảnh quan xanh tươi trong khuôn viên trường để cung cấp cảnh quan vừa an toàn, vừa có giá trị thẩm mỹ.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.