Dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe

Dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe

Giúp học sinh lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe

Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng tốt trong mỗi thực đơn và khuyến khích học sinh tiếp xúc với hương vị mới, với đa dạng các món ăn và đặc trưng hương vị từ các nền văn hóa khác nhau.

Chúng tôi cũng hỗ trợ cho hoạt động giáo dục trong lớp học và nhà ăn để dạy học sinh về tầm quan trọng của hoạt động thể chất trong việc tuân thủ bảng chỉ dẫn trong nhà ăn, cũng như tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe có tổ chức.

 

> Xem tất cả các dịch vụ của chúng tôi cho nhóm khách hàng Giáo dục

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.