Dịch vụ phòng

Dịch vụ phòng

Bữa ăn theo yêu cầu

Cách tiếp cận của Sodexo nhằm cung cấp Dịch vụ phòng kết hợp giữa nhu cầu xuất phát từ thực tiễn với dịch vụ giao món ăn theo yêu cầu cho bệnh nhân: bệnh nhân có thể lựa chọn món cho bữa ăn của họ, và món ăn sẽ được giao trực tiếp tại phòng bệnh. Sodexo sử dụng hệ thống chọn món tự động qua thiết bị điện tử để tạo thuận lợi cho bệnh nhân cũng như cho việc quản lý đơn hàng.

Các dịch vụ khác

Bữa ăn nội trú

Chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp của chúng tôi làm việc chặt chẽ với nhau để chuẩn bị các bữa ăn lành mạnh ...

Môi trường sạch và dễ chịu

Nhân viên của Sodexo được đào tạo về quy trình vệ sinh cũng như kiến thức về chăm sóc khách hàng.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.