Dễ dàng tiếp cận với dịch vụ ăn uống

Dễ dàng tiếp cận với dịch vụ ăn uống

Chuyên môn của Sodexo trong  việc tạo điều kiện cho dịch vụ ăn uống dễ tiếp cận hơn cho nhân viên y tế đã giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày của họ.

Sodexo cung cấp những trải nghiệm mới mẻ về ẩm thực tại bệnh viện; được thiết kế đặc biệt dựa trên các nhu cầu và sở thích món ăn đa dạng: từ việc ăn theo nhóm tập trung, cho đến việc phục vụ cho những người mong muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh.

 

 

> Xem tất cả các dịch vụ của chúng tôi với nhóm khách hàng Chăm sóc Sức khỏe

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.