Quản lý tiêu thụ năng lượng

Quản lý tiêu thụ năng lượng

Đạt mục đích tiết kiệm năng lượng bền vững

Tỉ lệ sử dụng số giường bệnh, tốc độ bổ sung liên tục các thiết bị y tế tiên tiến, số lượng các thủ tục và thời gian bệnh nhân lưu trú là một số yếu tố quyết định mức tiêu thụ năng lượng của một bệnh viện.

Chương trình quản lý tiêu thụ năng lượng hiệu quả bắt đầu bằng việc đo lường mức độ tiêu thụ một cách nghiêm ngặt. Các chuyên gia của Sodexo tiến hành việc đo lường hiệu quả và xây dựng các mốc chuẩn khi đánh giá tính sẵn sàng và độ tin cậy của nguồn cung cấp năng lượng.

 

> Xem tất cả các dịch vụ của chúng tôi với nhóm khách hàng Chăm sóc Sức khỏe

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.