Quản lý chất thải

Quản lý chất thải

Sodexo cung cấp giải pháp tối ưu nhất cho các dịch vụ môi trường tại các dự án công trình vùng xa, từ việc quản lý chất thải rắn, xử lý nước thải tới quản lý tiêu thụ năng lượng.

Quản lý chất thải

Sodexo có chuyên môn trong việc quản lý, xử lý và tiêu thụ rác thải sinh hoạt từ các khu lán trại cũng như chất thải công nghiệp từ các cơ sở sản xuất của công trình, là bước tiến xa hơn các hoạt động xử lý rác đơn thuần cho tới các giải pháp toàn diện nhằm quản lý toàn bộ chuỗi chất thải. Sodexo cung cấp các giải pháp chìa khóa trao tay để quản lý tất cả các loại chất thải tùy mức độ độc hại, và luôn đảm bảo an toàn cho các nhân viên và môi trường xung quanh.

Xử lý nước

Sodexo giúp thiết kế, xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước sinh hoạt của khách hàng (gồm các hệ thống như siêu lọc, thẩm thấu ngược, lọc nước điện tử, cho thuê hệ thống lọc nước), cũng như nhà máy xử lý nước thải (sử dụng công nghệ phản ứng màng lọc sinh học, lọc nhỏ giọt và hệ thống tái chế nước thải).

Các dịch vụ khác

Thiết kế và xây dựng công trường

Sodexo thiết kế và xây dựng khu vực lán trại tạm tại công trường dành cho hàng trăm nhân viên ở các vùng sâu vùng xa, dưới điều kiện khắc nghiệt.

Quản lý cơ sở vật chất khu lán trại

Sodexo cung cấp các dịch vụ thiết yếu trong điều kiện khắc nghiệt, bao gồm nhà ở, phương tiện đi lại, bảo trì lán trại, vv

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.