An toàn là ưu tiên hàng đầu - Mục tiêu KHÔNG xảy ra tai nạn

An toàn là ưu tiên hàng đầu - Mục tiêu KHÔNG xảy ra tai nạn

Sodexo có mạng lưới các chuyên gia Chất lượng, Sức khỏe và An toàn (HSE) ở tất cả các nước mà chúng tôi hoạt động. Trong năm 2012, mạng lưới của 150 chuyên gia HSE đã thực hiện 335.000 giờ đào tạo nội bộ.

Hệ thống tiêu chuẩn toàn cầu

Phần lớn các địa điểm hoạt động của Sodexo trên toàn thế giới thực hiện theo chuẩn an toàn quốc tế như ISO 9001, HACCP và OSHAS 18001. Sodexo tuân thủ việc thực hiện An toàn và Sức khỏe trong mỗi dịch vụ - một cam kết thường xuyên được công nhận bởi khách hàng và đối tác của Sodexo.

Đọc Chính sách về Sức khỏe và An toàn toàn cầu của Sodexo

Chất lượng Cuộc sống tạo thuận lợi cho môi trường làm việc an toàn hơn

Dù mọi biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn đã được các công ty trong ngành thực hiện nhằm đạt đến những tiêu chuẩn sức khỏe & an toàn tốt nhất, trên thực tế vẫn có những sự cố xảy ra do sai sót của con người.

Một trong những mục tiêu của Sodexo là để hiểu và giải quyết các yếu tố con người trong hoạt động an toàn.

 

> Xem tất cả các dịch vụ của chúng tôi đối với nhóm khách hàng Công trình trên đất liền

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.

SALUS: NỀN TẢNG KĨ THUẬT VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ TOÀN CẦU

salus 
Salus là nền tảng kĩ thuật, dạng trang web đa ngôn ngữ toàn cầu, của Sodexo, nơi nhân viên trên khắp thế giới chia sẻ kinh nghiệm để cải thiện sức khỏe và sự an toàn.