Phát triển cộng đồng tại địa phương

Phát triển cộng đồng tại địa phương

Sodexo tích cực hỗ trợ sự phát triển các cộng đồng địa phương thông qua các sáng kiến ​​như tuyển dụng và đào tạo người lao động địa phương, giải pháp môi trường và tìm nguồn cung ứng bền vững.

Tuyển dụng và đào tạo

Sodexo thiết lập quan hệ đối tác với chính quyền địa phương và các tổ chức nhân đạo, phi chính phủ (NGO) trong việc tuyển dụng và đào tạo lao động từ địa phương.

Giải pháp môi trường

Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong việc quản lý các công trình khai thác trên bờ, Sodexo rất chú trọng vào việc thực hiện các hành vi có trách nhiệm với môi trường. Ví dụ, chúng tôi vận hành hệ thống quản lý chất thải phức tạp và giảng dạy cho nhóm nhân viên Sodexo cũng như cư dân địa phương về tầm quan trọng của việc bảo vệ và tôn trọng môi trường sống.

Xây dựng nguồn cung ứng bền vững

Sodexo ủng hộ việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và thường xuyên lựa chọn các sản phẩm nông hải sản theo mùa tại địa phương. Cam kết của Sodexo vượt trên cả sự lựa chọn nguồn thực phẩm để bao gồm các mặt hàng sản xuất tại địa phương khác như các sản phẩm vải vóc, đồ nội thất, vv

 

> Xem tất cả các dịch vụ của chúng tôi đối với nhóm khách hàng Công trình trên đất liền

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.