Quản lý cơ sở vật chất khu lán trại

Quản lý cơ sở vật chất khu lán trại

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết yếu trong điều kiện khắc nghiệt, bao gồm nhà ở, phương tiện đi lại, bảo trì lán trại (hệ thống điều hòa, điện, nước), dịch vụ mua sắm và an toàn cháy nổ.

Sodexo Asset Management Framework

Sodexo giúp quản lý tài sản của khách hàng nhằm kéo dài tuổi thọ của thiết bị, cơ sở hạ tầng và tối ưu hóa chi phí đầu tư lẫn hiệu suất tài sản. Xem video này để tìm hiểu thêm về Chương trình quản lý tài sản toàn diện của Sodexo:

 

Các dịch vụ khác

Thiết kế và xây dựng công trường

Sodexo thiết kế và xây dựng khu vực lán trại tạm tại công trường dành cho hàng trăm nhân viên ở các vùng sâu vùng xa, dưới điều kiện khắc nghiệt.

Quản lý chất thải

Sodexo cung cấp giải pháp tối ưu nhất cho các dịch vụ môi trường tại các dự án công trình vùng xa, từ việc quản lý chất thải rắn, xử lý nước thải tới quản lý tiêu thụ năng lượng.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.