Mang chất lượng cuộc sống cho các ngành công nghiệp ngoài khơi

Khám phá SeaNergy và cách Sodexo cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động trên các công trình, hoặc ngoài khơi trên các giàn khoan hoặc đơn vị sản xuất, trong văn phòng của công ty, cơ sở cung cấp, trong các nhà máy đóng tàu ... Khám phá những dịch vụ sáng tạo Sodexo thiết kế đặc biệt để đáp ứng mục tiêu về hiệu suất và nhu cầu của nhân viên về an toàn, sức khỏe và sự thoải mái.

Cài đặt SeaNergy trên máy tính bảng của bạn!

App Store   Get it on Google play