Chất lượng cuộc sống có ý nghĩa gì đối với người lao động ngoài khơi?

Có lẽ không có môi trường làm việc nào phức tạp như một giàn khoan. Những nơi độc đáo thu hút những người chuyên nghiệp, nhiệt tình và tốc độ phục hồi cao và có khả năng đối mặt với những khó khăn không lường trước được. Họ là ai? Họ mong đợi gì về chất lượng của cuộc sống? Đó là những chủ đề mà đồ họa thông tin của Sodexo cung cấp.