An toàn là ưu tiên hàng đầu - Mục tiêu KHÔNG xảy ra tai nạn

An toàn là ưu tiên hàng đầu - Mục tiêu KHÔNG xảy ra tai nạn

Sodexo có mạng lưới các chuyên gia Chất lượng, Sức khỏe và An toàn (HSE) ở tất cả các nước mà chúng tôi hoạt động. Hàng năm, đội ngũ 150 chuyên gia HSE đã thực hiện 335.000 giờ đào tạo nội bộ.

Các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu

Các tiêu chuẩn về Chất lượng, Sức khỏe và An toàn của Sodexo được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn ngành, cũng như phù hợp với luật định của các quốc gia. Thông qua hệ thống hỗ trợ toàn cầu, các báo cáo sẽ được tiêu chuẩn hóa để theo dõi một cách chính xác các chỉ số về Chất lượng, Sức khỏe và An toàn trên phạm vi toàn thế giới nhằm xác định hành động ngăn chặn sự cố không mong muốn xảy ra.

Tìm hiểu thêm về chính sách sức khỏe toàn cầu và an toàn của Sodexo

Chất lượng Cuộc sống tạo thuận lợi cho môi trường làm việc an toàn hơn

Dù các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn trong ngành công trình ngoài khơi đặt ra đạt chuẩn cao nhất về an toàn và sức khỏe, trên thực tế vẫn có những tai nạn hoặc sự cố xảy ra do lỗi hành vi của con người.

Một trong những mục tiêu của Sodexo là hiểu và giải quyết các yếu tố con người trong quy trình có liên quan đến vấn đề an toàn.

 

> Xem tất cả các dịch vụ của Sodexo cho nhóm Công trình ngoài khơi và hàng hải

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.

SALUS: NỀN TẢNG KĨ THUẬT VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ TOÀN CẦU

salus 
Salus là nền tảng kĩ thuật, dạng trang web đa ngôn ngữ toàn cầu, của Sodexo, nơi nhân viên trên khắp thế giới chia sẻ kinh nghiệm để cải thiện sức khỏe và sự an toàn.