Sự hiện diện toàn cầu

Sự hiện diện toàn cầu

Với một mạng lưới hoạt đồng toàn cầu tại hơn 30 quốc gia, chúng tôi có thể phục vụ các công trình ngoài khơi trên khắp thế giới ở giai đoạn hoạt động nào.

Thông qua đội ngũ chuyên gia địa phương và khả năng huy động nguồn lực rộng rãi nhằm triển khai dịch vụ, Sodexo có thể theo cung cấp dịch vụ theo các cung đường di chuyển của các đội tàu trên quy mô toàn cầu.

Tối ưu hóa dịch vụ

Sự hiện diện toàn cầu của Sodexo mang tới nhiều cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia / nhóm hoạt động dịch vụ. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đẳng cấp thế giới và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn - sức khỏe hàng đầu ngành dịch vụ; với mục tiêu luôn duy trì tính nhất quán của dịch vụ và sự hài hòa đồng nhất trong quá trình hoạt động của khách hàng là công trình ngoài khơi.

Văn phòng trung tâm điều phối dịch vụ cho hợp đồng toàn cầu

 Thông qua một văn phòng điều phối chính, nhóm điều hành các hợp đồng dịch vụ ngoài khơi của Sodexo chịu trách nhiệm quản lý hợp đồng và điều phối việc thực hiện các tiêu chuẩn an toàn  trên quy mô toàn cầu. Chuyên môn chính của Sodexo nhằm vào nhóm công trình dầu khí - khí đốt, và giải pháp hệ thống cung ứng toàn cầu giúp cho khách hàng của Sodexo đạt được mục tiêu về chất lượng (KPI) theo yêu cầu.

Đóng góp của Sodexo cho ... khách hàng Seadrill

 Seadrill

Khách hàng Seadrill cần một đối tác có thể cung cấp dịch vụ chất lượng cuộc sống đáng tin cậy ở tất cả các địa điểm mà Seadrill hoạt động trên toàn thế giới, với kinh nghiệm hoạt động quốc tế đã được xác thực và cơ sở hạ tầng mạnh đã được thiết lập sẵn để đáp ứng những thách thức của đội tàu hiện đang phát triển nhanh trên quy mô toàn cầu của họ.

Tìm hiểu thêm >

Các dịch vụ khác

Triển khai dịch vụ cho các hợp đồng đóng mới tại nhà máy đóng tàu

Sodexo cung cấp đầy đủ các dịch vụ để triển khai các đơn vị vận hành của nhà máy đóng tàu; từ quá trình xây dựng, sửa chữa hoặc kiểm tra trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Mua hàng

Khách hàng của Sodexo trên toàn thế giới thụ hưởng những lợi ích đem lại từ mạng lưới rộng lớn các nhà cung cấp, hậu cần và kho bãi của Sodexo, nhờ đó giúp Sodexo tiết kiệm về chi phí cũng như tuân thủ đúng thời hạn giao hàng.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.

 "Trong thời gian Hercules Resilience có mặt tại Singapore và Việt Nam, chúng tôi sử dụng Sodexo là nhà cung cấp phục vụ bữa ăn cho chúng tôi. Tất cả các nhân viên Sodexo trên giàn khoan cũng như cơ sở trên đất liền đều vượt quá sự mong đợi trong suốt thời gian họ được chăm sóc Hercules Resilience."

Michael Scanlan
Giám đốc điều hành, khu vực North Sea
Công ty Hercules Britannia Holdings