Làm thế nào để Chất Lượng cuộc sống thúc đẩy năng suất của các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ SMEs

Cung cấp một không gian làm việc thoải mái và phân khu chuyên biệt, khen thưởng thông qua các thẻ quà tặng, tổ chức tiệc cho doanh nghiệp. Cải thiện Chất Lượng Cuộc Sống cho người lao động luôn được xem như một chiến lược nhân sự bền vững cho các doanh nghiệp. Nhưng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) sẽ ra sao, nhất là những công ty đóng vai trò chàng David chống gã khổng lồ Goliath trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp lớn?

Để hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa Chất Lượng Cuộc Sống và hiệu quả hoạt động của các DN vừa và nhỏ, hơn 4.800 lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ đã được phỏng vấn ở 7 quốc gia (Brazil, Chile, Pháp, Ấn Độ, Mexico, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ).

Kết quả khảo sát công bố một loạt những lợi ích kinh doanh của các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ đạt được sau khi đầu tư vào Chất Lượng Cuộc Sống. Được giới thiệu nhiều giải pháp hơn, các nhà lãnh đạo Doanh Nghiệp vừa và nhỏ nhận thấy sự cải thiện về năng suất lao động, dễ dàng tuyển dụng, doanh thu tài chính và thậm chí là danh tiếng của họ.

Những phát hiện chính: những biện pháp cải thiện Chất Lượng Cuộc Sống mang lại lợi nhuận lớn cho các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ.

Phương pháp

Nghiên cứu này được thiết kế để làm nổi bật sự tương quan giữa Chất Lượng Cuộc Sống và hiệu quả hoạt động của các DNVVN. Nó được thực hiện bởi Dịch vụ Động Viên Khen Thưởng của Sodexo kết hợp với TNS Sofres tại bảy quốc gia: Brazil, Chile, Pháp, Ấn Độ, Mexico, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Khảo sát ban đầu được thực hiện trong nửa cuối năm 2015 thông qua các cuộc phỏng vấn qua điện thoại với 4.805 người đứng đầu doanh nghiệp có số lượng nhân viên từ 10 đến 100 người.

Những yếu tố chính cải thiện năng suất lao động

Lãnh đạo các  DNVVN đã nêu ra 6 yếu tố chính nổi bật trong cải thiện hiệu suất:

  • 95%: Coi trọng những nỗ lực của nhân viên và công nhận hiệu suất của họ
  • 92%: Cải thiện sự thoải mái và an toàn cho môi trường làm việc
  • 91%: Thúc đẩy phát triển bản thân và đào tạo
  • 87%: Giúp nhân viên chăm sóc sức khỏe của mình
  • 84%: Giúp nhân viên cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân tốt hơn
  • 70%: Tăng cường tiếp cận với nền văn hóa và giải trí