Wellness 3.0

Nơi làm việc như là một điểm đến lành mạnh

HIỆN NAY

Trong số nhân viên Mỹ có quyền tiếp cận chương trình chăm sóc sức khoẻ, chỉ có 40% nói rằng các chương trình này thực sự cải thiện sức khoẻ và sức khoẻ của họ, gần một phần ba không sử dụng chúng, và 10% thậm chí không biết có sẵn hay không.  Những người lao động ngày nay đang tìm kiếm một công việc mới nơi mà giá trị nhân viên được chú trọng cải thiện về mặt sức khoẻ và phúc lợi. Khi ranh giới giữa công việc và cuộc sống tiếp tục mờ đi, nhân viên ngày càng tìm đến những nhà tuyển dụng ủng hộ chính sách y tế; tối ưu hóa môi trường xây dựng; Và cung cấp các chương trình và chính sách nâng cao sức khoẻ. Và do đó các nhà tuyển dụng đang áp dụng phương pháp tiếp cận chăm sóc sức khỏe toàn diện tại nơi làm việc, xem xét tất cả các khía cạnh về sức khoẻ và phúc lợi của nhân viên.

TIẾP THEO

Các tổ chức sẽ tiến thêm một bước nữa bằng cách phấn đấu để biến nơi làm việc trở thành "điểm đến" lành mạnh cho nhân viên - đáp ứng cả về công việc lẫn nơi làm việc để cả hai thực sự cam kết nâng cao sức khoẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là những loại môi trường làm việc đang ngày càng được tìm kiếm và thậm chí là đòi hỏi của nhân viên những người hiểu rằng công việc có thể và nên góp phần cho sức khoẻ của họ, chứ không phải là làm giảm nó.

Các nhà tuyển dụng sẽ nắm bắt cách tiếp cận mới này để tạo ra sự thoải mái tại nơi làm việc bằng cách phát triển các chương trình chăm sóc sức khoẻ toàn diện mà nhân viên là trung tâm, và chăm sóc sức khoẻ của nhân viên như một quyền lợi thực sự. Họ sẽ tìm cách để chuyển các nguồn lực sẵn có sang các giải pháp nâng cao sức khoẻ con người và phòng ngừa bệnh tật.

Tiến xa hơn

Về xu hướng nơi làm việc toàn cầu năm 2017

Hàng năm, Sodexo xem xét các yếu tố chính ảnh hưởng đến người lao động và người sử dụng lao động trên thế giới hiện tại - và trong tương lai. Những xu hướng này phản ánh qua trải nghiệm của nhân viên và có thể phục vụ như một công cụ hữu ích cho các nhà tuyển dụng cùng hướng tới toàn cảnh đang phát triển.

ĐỌC TOÀN BỘ BÁO CÁO

Workplace trends report cover