Sodexo

Chào mừng bạn đến trang web của Sodexo Việt Nam

Ấn phẩm thường niên của tập đoàn

FY2016 Sodexo in a snapshot (PDF, 1.46 Mb, new window)

FY2016 Sodexo in a snapshot (PDF, 1.46 Mb, new window)

tháng một 09, 2017

Read this article.

Xem thêm

FY2016 Corporate Responsibility Report (3.07 Mb)

FY2016 Corporate Responsibility Report (3.07 Mb)

tháng mười hai 07, 2016

Read this article.

Xem thêm

FY2016 Registration Document - Interactive (PDF, 6.08 Mb)

FY2016 Registration Document - Interactive (PDF, 6.08 Mb)

tháng mười một 29, 2016

Read this article.

Xem thêm

Digest Fiscal 2015 (PDF, 2.25 Mb)

Digest Fiscal 2015 (PDF, 2.25 Mb)

tháng một 27, 2016

Read this article.

Xem thêm

FY2015 Registration Document

FY2015 Registration Document

tháng mười một 25, 2015

Read this article.

Xem thêm

FY2015 Sodexo in a snapshot (PDF, 1.73 Mo, new window)

FY2015 Sodexo in a snapshot (PDF, 1.73 Mo, new window)

tháng mười một 19, 2015

Read this article.

Xem thêm

FY2014 Sodexo in a snapshot (PDF, 1.49 Mo)

FY2014 Sodexo in a snapshot (PDF, 1.49 Mo)

tháng mười một 26, 2014

Read this article.

Xem thêm

Digest Fiscal 2014 (PDF, 2.16 Mo)

Digest Fiscal 2014 (PDF, 2.16 Mo)

tháng một 01, 2014

Find information on Sodexo fundamentals, commitments and key figures for Fiscal 2014.

Xem thêm

Digest Fiscal 2013 (PDF, 3 Mb)

Digest Fiscal 2013 (PDF, 3 Mb)

tháng một 01, 2014

Find information on Sodexo fundamentals, commitments and key figures for Fiscal 2013.

Xem thêm

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.

Trở lại đầu trang