Tập trung vào Chăm sóc sức khoẻ thể chất

Sự căng thẳng của cuộc sống hiện đại, chi phí y tế tăng cao, và xu hướng tăng cường hướng tới trách nhiệm xã hội của công ty cao hơn là ba yếu tố để giải thích sự phát triển các chương trình chăm sóc sức khỏe trên thế giới. Sodexo cung cấp một loạt các chương trình chăm sóc sức khoẻ thể chất để đáp ứng những yếu tố này nhằm góp phần tăng năng suất của nhân viên bằng cách tăng cường phúc lợi cho họ.