Tập trung vào chuyên môn kỹ thuật

Tiếp xúc hàng ngày với khách hàng cung cấp cho chúng ta những hiểu biết độc đáo về các vấn đề và khó khăn mà họ phải đối mặt. Xây dựng trên kinh nghiệm của việc cung cấp dịch vụ bảo trì kỹ thuật, Sodexo ngày nay đã phát triển thành một nhà cung cấp đa dạng những dịch vụ quản lý tài sản, Dịch vụ Kỹ thuật và Giải pháp tiết kiệm năng lượng góp phần nâng cao chất lượng của người dân sống tại công trình.