Chất thải

Chất thải là một trong những thách thức lớn nhất của chúng ta. Giải quyết vấn đề quan trọng là giảm thải khí thải nhà kính, bảo vệ đất và nước và cải thiện kế sinh nhai.

corp-resp-waste

Một vấn đề gắn liền với trái tim của chúng tôi

Khi nói đến rác thực phẩm, chúng tôi có một vai trò đặc biệt quan trọng để làm. Một phần ba lương thực bị lãng phí trên toàn cầu mỗi ngày. Liên Hiệp Quốc đặt mục tiêu giảm chất thải thực phẩm xuống 50% vào năm 2030. Chúng tôi là đơn vị duy nhất có thể giúp đỡ. Với một chuỗi cung ứng của hơn 150.000 doanh nghiệp, 425.000 nhân viên và 75 triệu người tiêu dùng, có rất nhiều cách để chúng tôi có thể tạo sự khác biệt và cách mạng hóa ngành công nghiệp của chúng tôi đối phó với chất thải thực phẩm.

Trong nội bộ, chúng tôi cam kết giảm chất thải thực phẩm và tiết kiệm năng lượng và nước. Cho đến nay, 89,7% dự án của Sodexo đã triển khai thiết bị và quy trình để giảm chất thải hữu cơ. Và 81,5% các dự án của Sodexo cũng đã làm như vậy đối với chất thải phi hữu cơ.

Chúng tôi đã thiết lập một chương trình toàn cầu, WasteWatch - hỗ trợ bởi LeanPath  - giúp xác định nguyên nhân và xác định các kế hoạch hành động để ngăn ngừa sự lãng phí. Các dự án triển khai WasteWatch có thể làm giảm lượng rác thực phẩm xuống 45% trong vòng từ hai đến sáu tháng.

Chúng tôi cũng cam kết giảm lãng phí từ bên ngoài của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm các cách thức mới để cắt giảm chất thải trong các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi và tập trung vào nhiệm vụ của chúng tôi như một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc giảm chất thải.

Ba vấn đề gắn liền với trái tim chúng ta

Corporate responsability, hunger

Nạn Đói

Corporate responsability, gender

Giới tính

Corporate responsability, waste

Chất thải

Chín cam kết cho Một Ngày Mai Tốt Hơn

Thế giới đang thay đổi. Tăng trưởng dân số, các vấn đề về môi trường và thay đổi xã hội đang thay đổi cách chúng ta sống và làm việc. Các doanh nghiệp cũng phải thay đổi.

Một cái nhìn sâu sắc hơn vào ngày mai tốt hơn

Chất thải là một trong những vấn đề lớn nhất mà hành tinh chúng ta phải đối mặt. Mỗi ngày, một phần ba lương thực của thế giới bị lãng phí cùng với năng lượng và nước dùng để sản xuất ra chúng. Điều này có tác động rất lớn đến môi trường nhưng thay đổi nó đòi hỏi rất nhiều hành động nhỏ từ nhiều người.