Sodexo: Cam kết ủng hộ các doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững

Khi các nhân viên làm việc trong các môi trường an toàn, phù hợp; họ sẽ cảm thấy thoải mái, an toàn và làm việc hiệu quả hơn. Đối với các khách hàng và người sử dụng dịch vụ của mình, Sodexo phát triển, và cung cấp các giải pháp dịch vụ nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.