Hỗ trợ trường học trong khía cạnh trách nhiệm xã hội

An sinh - sức khỏe của sinh viên là yếu tố quyết định cho sự thành công trên con đường học vấn của họ tại trường học, và cả sau này trong sự nghiệp. Yếu tố này cũng có tính chất quan trọng trong việc trường học xây dựng danh tiếng của mình. Tại Sodexo, chúng tôi phát triển các giải pháp dịch vụ chú trọng vào an sinh, sức khỏe, và tôn trọng môi trường để cải thiện Chất lượng cuộc sống trong khuôn viên các trường học.