Chất lượng cuộc sống của công nhân ngành khai thác mỏ

Từ môi trường lạnh âm độ tại vùng mỏ Siberi tới cái nóng hun người tại các khu mỏ phía Tây nước Úc, các dịch vụ mà Sodexo cung cấp nhằm hướng tới hai mục tiêu hàng đầu; đó là nâng cao chất lượng cuộc sống, an sinh, sức khỏe cho nhân viên; và tăng cường hiệu quả hoạt động, tính cạnh tranh cho các khách hàng là công ty khai mỏ mà Sodexo phục vụ.