Cách thức kinh doanh

Được thành lập vào năm 1966 bởi ngài Pierre Bellon, Sodexo đã có hơn 425.000 nhân viên trên toàn thế giới. Sự phát triển của tập đoàn được xây dựng trên các nguyên tắc cơ bản giúp gắn kết các hoạt động chung và cung cấp cho Sodexo những đặc trưng trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những nguyên tắc này được thể hiện thông qua các giá trị cốt lõi và các nguyên tắc đạo đức. Tìm hiểu thêm về các nguyên tắc cơ bản của Sodexo

corporate-responsibility-business-human-rights.jpg

Kể từ khi thành lập bởi ngài Pierre Bellon, trong mọi hoạt động Sodexo đã nỗ lực tuân thủ với Tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền và Nguyên tắc Tổ chức lao động quốc tế. Mặc dù chính phủ các nước có trách nhiệm chính trong việc thúc đẩy, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, Tập đoàn Sodexo, với tư cách một tập đoàn quốc tế có mặt tại 80 quốc gia, công nhận trách nhiệm của mình để thúc đẩy và đảm bảo quyền con người được ghi trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.

Sodexo tuân thủ các nguyên tắc

dotted line

Tìm hiểu thêm về các cam kết của Sodexo

BETTER TOMORROW PLAN

img-better-tomorrow-plan-block.jpg

Sodexo hiểu, thực hiện và cam kết hành động vì tương lai: Đây là nền tảng trong chiến lược của Sodexo dành cho trách nhiệm xã hội.