Cách thức kinh doanh

Được thành lập vào năm 1966 bởi ngài Pierre Bellon, Sodexo đã có hơn 425.000 nhân viên trên toàn thế giới. Sự phát triển của tập đoàn được xây dựng trên các nguyên tắc cơ bản giúp gắn kết các hoạt động chung và cung cấp cho Sodexo những đặc trưng trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những nguyên tắc này được thể hiện thông qua các giá trị cốt lõi và các nguyên tắc đạo đức. Tìm hiểu thêm về các nguyên tắc cơ bản của Sodexo

Sức khỏe và An toàn là phần không thể thiếu của sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống của Sodexo:

  • Mỗi ngày, tại 80 quốc gia, Sodexo phục vụ 75 triệu người tiêu dùng dựa vào hệ thống kiểm soát y tế sức khỏe và an toàn của chúng tôi

  • Mỗi ngày, 425.000 nhân viên Sodexo được Sodexo hỗ trợ cung cấp điều kiện làm việc an toàn

  • Mỗi ngày, khách hàng và các cộng đồng địa phương nơi Sodexo hoạt động, tin tưởng Sodexo để cung cấp dịch vụ an toàn

Vì những lý do này, Sodexo cam kết coi Sức khỏe và An toàn là ưu tiên chiến lược toàn cầu của tập đoàn. Sodexo cam kết xây dựng mọi hoạt động dựa trên các nguyên tắc an toàn và sức khỏe ở quy mô toàn cầu. Sodexo tích hợp các yếu tố sức khỏe và an toàn vào tất cả mọi hoạt động, giúp giảm thiểu rủi ro cho con người và tài sản.

BETTER TOMORROW PLAN

img-better-tomorrow-plan-block.jpg

Sodexo hiểu, thực hiện và cam kết hành động vì tương lai: Đây là nền tảng trong chiến lược của Sodexo dành cho trách nhiệm xã hội.