Đa dạng & hòa nhập

Sodexo phục vụ khách hàng và người tiêu dùng tại nhiều quốc gia, với quốc tịch và các nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên Sodexo cũng có thành phần đa dạng để hiểu rõ hơn và đáp ứng với đa dạng các sở thích và mong đợi của khách hàng.

corporate-responsibility-diversity.jpg

 

Người khuyết tật

Tuyển dụng, thuê, phát triển và cung cấp chỗ ở cho nhân viên có nhu cầu đặc biệt.

Chiến dịch 2016 của chúng tôi: Mở - Tăng ... khả năng của chúng tôi để nói về khuyết tật

open-upSodexo đang trong năm thứ hai của cuộc hành trình 10 năm đạt đến cam kết của chúng tôi rằng 100% lực lượng lao động của chúng tôi sẽ tham gia vào các chương trình của chúng tôi dành cho người khuyết tật vào năm 2025. Tham gia vào sáng kiến Mở - Tăng sẽ thúc đẩy nhận thức và củng cố ý định của chúng tôi hướng tới một môi trường hòa nhập cho người khuyết tật tại bất cứ nơi nào Sodexo hoạt động.

Giới tính

Mở rộng đại diện, sự tham gia và phát triển của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và hoạt động.

Sodexo cam kết thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ trên khắp thế giới trong công việc và trong nội bộ nhằm thúc đẩy sự phát triển và chất lượng cuộc sống của họ. Phụ nữ có quyền lực sẽ tạo ra các đội nhóm, gia đình và cộng đồng mạnh mẽ hơn. Khi phụ nữ làm tốt hơn, tất cả chúng ta làm tốt hơn. Đây là  phương cách tích cực để chia sẻ và chúc mừng những phụ nữ quyền lực có và nói "WOW!" Đây là sức mạnh của WOW!

 

Các thế hệ

Xây dựng nhận thức và xác định các cơ hội mới để tăng cường sự hiện diện và văn hóa của các mối quan hệ làm việc hiệu quả qua các thế hệ.

Sodexo thuê và đào tạo nhân viên từ bốn thế hệ khác nhau từ người trẻ tuổi đến người cao niên. Tạo thành Nhóm làm việc để giúp họ làm việc cùng nhau nhằm chia sẻ kinh nghiệm và sự sáng tạo giữa họ.

Các nền văn hoá và nguồn gốc

Phấn đấu để đảm bảo rằng lực lượng lao động của Sodexo là phản ánh sự đa dạng của người tiêu dùng và khách hàng.

Sodexo chống lại sự phân biệt đối xử dựa trên gốc gác, thông qua các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo và các cơ hội phát triển.

Chúng tôi phục vụ khách hàng và người tiêu dùng từ tất cả các nước, tất cả quốc tịch và tất cả các nền văn hóa. Chúng tôi nhấn mạnh vào việc đảm bảo rằng đội của chúng tôi đa dạng như chính khách hàng của chúng tôi, nhằm để hiểu và đáp ứng tốt hơn sự đa dạng của sở thích và mong muốn. Điều này được thể hiện qua các cam kết chính thức và các công cụ cụ thể (đào tạo, báo cáo, quản lý bồi thường) nhằm nâng cao nhận thức về sự phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc.

Định hướng tình dục và nhận dạng giới tính

Đẩy mạnh một môi trường hòa nhập cho nhân viên thuộc giới tính thứ ba (đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, người chuyển giới).

Sodexo khuyến khích một nền văn hóa công ty có thể chấp nhận tất cả sự đa dạng, nhìn thấy được và không thể nhìn thấy được. Thông qua mạng lưới và quan hệ đối tác, chúng tôi nỗ lực để tạo ra một môi trường an toàn, trong đó tất cả nhân viên đều có thể "mang tất cả bản thân để làm việc".

DiversityInc2017Sodexo đã đứng thứ 6 trong danh sách 50 công ty đa quốc gia hàng đầu của DiversityInc năm 2017.

BÁO CÁO ĐA DẠNG & HỢP NHẤT TOÀN CẦU NĂM 2016

20170214-diversity-report-EN

Báo cáo nêu bật sự tiến bộ và nỗ lực mà Sodexo đã thực hiện để thúc đẩy sự đa dạng và hợp nhất trên toàn thế giới.