Nhà tuyển dụng có trách nhiệm xã hội

95% nhân viên của Sodexo có tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với người tiêu dùng. Chính chuyên môn, niềm tự hào và sự yêu thích công việc của họ đã làm nên thành công của Sodexo trong việc cung cấp các dịch vụ ở mọi loại hình khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo rằng mỗi cá nhân, bất kể trình độ, có cơ hội để tiếp tục phát triển các kỹ năng và được đề bạt trong công việc của họ.

Sodexo khuyến khích tất cả các nhân viên phải liên tục học hỏi trong suốt quá trình làm việc, tùy theo khả năng và nguyện vọng cá nhân của họ.

corporate-responsibility-homepage-employer-training.jpg

Đào tạo cá nhân hóa

Mục tiêu của Sodexo là nâng cao năng lực nghề nghiệp của mọi nhân viên, kể cả những người khi tham gia với Sodexo ở trình độ hạn chế. Về vấn đề này, Sodexo đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo kỹ năng, chẳng hạn, "đào tạo kĩ năng chuyên nghiệp" là chương trình đào tạo cấp bằng cho nhân viên và có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đồng thời giúp cung cấp cơ hội việc làm cho các nhân viên đạt được chứng nhận. Trong năm 2010, 81% nhân viên của Sodexo được hưởng lợi từ ít nhất một khóa học bồi dưỡng, với tỉ lệ tăng hơn 10% so với năm trước đó.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.