Nhà tuyển dụng có trách nhiệm xã hội

95% nhân viên của Sodexo có tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với người tiêu dùng. Chính chuyên môn, niềm tự hào và sự yêu thích công việc của họ đã làm nên thành công của Sodexo trong việc cung cấp các dịch vụ ở mọi loại hình khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo rằng mỗi cá nhân, bất kể trình độ, có cơ hội để tiếp tục phát triển các kỹ năng và được đề bạt trong công việc của họ.

Đối với Sodexo, việc tạo bước tiến trong sự nghiệp của nhân viên, bắt đầu bằng cách cung cấp khả năng truy cập rộng rãi đến các thông tin về việc làm và đảm bảo sự ổn định công việc tối đa có thể.

corporate-responsibility-employer-career-springboard.jpg

Việc làm dài hạn

Phần lớn các công việc Sodexo tạo ra dựa trên hợp đồng lâu dài. Các nhân viên bán thời gian hoặc tạm thời chủ yếu được thuê do đặc trưng của dịch vụ ăn uống. Với sự hiện diện rộng tại nhiều quốc gia, việc công bố các cơ hội việc làm từ trong nội bộ có thể cung cấp nhiều cơ hội cho người lao động bán thời gian của Sodexo trong việc tiếp cận một vị trí toàn thời gian hoặc cơ hội để gia tăng thời gian làm việc của họ tại một địa điểm khác gần đó.

Môi trường làm việc ổn định, an toàn, và có tính thách thức

Cung cấp một môi trường làm việc ổn định, an toàn, và có tính thách thức trong mỗi bước tiến trong sự nghiệp của nhân viên là trọng tâm trong cam kết sử dụng lao động của Sodexo.

Khuyến khích quyền tiếp cận việc làm cho tất cả mọi người

Sodexo chú trọng phát triển các chính sách hỗ trợ cụ thể cho nhóm các cộng đồng thiểu số và không có lợi thế.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.