Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân viên

Tại sao chọn Sodexo?

Sodexo được thành lập bởi Ngài Pierre Bellon năm 1966 tại Marseilles, Pháp và ngày nay là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dịch vụ chất lượng cuộc sống. Tập đoàn hoạt động tại 80 quốc gia với 425.000 nhân viên có chung niềm đam mê đối với dịch vụ. Sodexo là nhà sử dụng lao động lớn thứ 19 trên toàn thế giới.

career-why-choose-sodexo.jpg

Sức mạnh toàn cầu, bí quyết địa phương

Mạng lưới nhân sự Sodexo tại Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia đa lĩnh vực và mở ra cơ hội việc làm đa dạng với những người có khả năng lãnh đạo và thực hành tốt nhất.

Sự đa dạng

Là tập đoàn hoạt động trong một môi trường văn hóa đa dạng, với nhiều khách hàng ở các vị trí khác nhau, Sodexo mở ra một loạt các cơ hội phát triển nghề nghiệp. Bạn có thể được tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm đầy thử thách và thú vị trong Sodexo.

Đạo đức, niềm tin và giá trị cốt lõi của Sodexo

Lòng trung thành, tôn trọng con người, minh bạch, và kinh doanh toàn vẹn - đó không đơn thuần chỉ là lời nói. Đây là những nguyên tắc hướng dẫn mọi hoạt động và hành vi hàng ngày của Sodexo khi tiếp xúc với các nhân viên, khách hàng và các bên liên quan.

Tạo nên sự khác biệt

Kế hoạch hành động vì tương lai (The Better Tomorrow Plan) là cam kết của Sodexo nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội nói chung. Kế hoạch này đề cập đến một loạt các sáng kiến ​​tạo nên sự khác biệt thông qua những thay đổi gia tăng để giải quyết những thách thức địa phương và toàn cầu về vấn đề môi trường, sức khỏe con người, phát triển cộng đồng và sự thịnh vượng.