Bạn là sinh viên hoặc mới tốt nghiệp

Bạn đang tìm kiếm một công ty nơi bạn có thể bắt đầu sự nghiệp của bạn?

Sodexo cung cấp nhiều cơ hội cho sinh viên và người mới tốt nghiệp. Chúng tôi muốn là người phát triển các tài năng, thậm chí từ người vừa mới bắt đầu sự nghiệp. Thực tập sinh, thử việc, nhân viên mới vừa tốt nghiệp ...đều có nhiều cơ hội để bắt đầu sự nghiệp của bạn tại Sodexo. Bạn sẽ được giao trách nhiệm thực sự và mục tiêu rõ ràng từ ngày đầu tiên.

Indian kitchen staff

Sodexo hỗ trợ bạn xây dựng tương lai

Các chương trình phát triển nghề nghiệp là trọng tâm hoạt động của Sodexo với tư cách là nhà tuyển dụng. Sodexo cho phép bất kì ai có mong muốn phát triển các cơ hội nhằm mở rộng kiến ​​thức chuyên môn, kỹ năng mới, thay đổi nghề nghiệp hoặc các cơ hội làm việc quốc tế.

Khám phá cơ hội việc làm tại Sodexo

BẠN LÀ AI?

Student / graduate
Experienced professional
International background

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.