Việc làm trong một môi trường quốc tế

Hiện diện trên cả năm châu lục

Mặc dù Sodexo có xuất phát điểm là công ty của Pháp, chúng tôi có tới 85% doanh thu tập đoàn tới từ bên ngoài nước Pháp. Điều này tạo điều kiện cho nhân viên của Sodexo có nhiều cơ hội việc làm quốc tế, hội nhập cả về văn hóa và trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp từ nhiều quốc gia và đa dạng các chuyên môn. Đơn cử, trụ sở chính tại Paris của Sodexo tập hợp nhân viên mang 35 quốc tịch khác nhau.

books supply

Thúc đẩy cơ hội việc làm ở nước ngoài

Trong vòng 5 năm qua, Sodexo đã tăng cường đáng kể các cơ hội việc làm tại nước ngoài cho các nhà quản lý và điều hành cấp cao để:

  • Tăng trưởng và phát triển trong môi trường toàn cầu và tạo tương tác tốt hơn với các khách hàng cũng mang tính quốc tế để giải quyết các nhu cầu cụ thể của họ;

  • Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao chuyên môn và thực hành tốt nhất;

  • Phát triển khả năng phối hợp làm việc, tính sáng tạo và nuôi dưỡng các giải pháp mới mẻ cho khách hàng và người tiêu dùng của Sodexo

BẠN LÀ AI?

Student / graduate
Experienced professional
International background

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.