Đào tạo và phát triển kỹ năng

Đào tạo và phát triển kĩ năng là trọng tâm mô hình kinh doanh của Sodexo

Cải thiện chất lượng cuộc sống là cam kết chính của Sodexo. Tham vọng này không thể trở thành hiện thực nếu thiếu nỗ lực của 425.000 nhân viên của Tập đoàn trên toàn thế giới với tư cách là mỗi cá nhân đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng và người tiêu dùng. Vì vậy, là nhà sử dụng lao động lớn nhất thứ 19 trên thế giới, Sodexo dành ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển trong sự nghiệp của mỗi nhân viên.

Số liệu chủ chốt
Training key figures FY2012
Nhiều cơ hội việc làm

Trong suốt sự nghiệp của nhân viên Sodexo, ở bất kể vị trí và mức độ trách nhiệm nào, mỗi nhân viên đều được hưởng lợi từ các cơ hội phát triển nghề nghiệp đa dạng:

  • Các chương trình giới thiệu việc làm nội bộ cho tất cả các nhân viên mới để giúp họ khám phá các dịch vụ đa dạng của Sodexo

  • Các chương trình đào tạo cá nhân và tập thể trong khuôn khổ của kế hoạch đào tạo hàng năm

  • Hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp cá nhân: tư vấn cho các nhà quản lý, kèm cặp cho nhân viên mới, chương trình "hỗ trợ tự nguyện" giữa các chuyên gia và người mới bắt đầu

  • Các khóa học được cấp bằng như các chương trình đào tạo để trở thành nhà quản lý cơ sở vật chất

Đào tạo nhất quán dẫn tới cam kết lâu dài

85% nhân viên của Sodexo thích làm việc cho chúng tôi hơn là cho đối thủ cạnh tranh cùng ngành.