Cơ hội nghề nghiệp

Tương lai của bạn, tương lai của Sodexo

career-opportunities.jpg

Sodexo luôn luôn tìm kiếm các tài năng mới mẻ với nhiều kinh nghiệm và kỹ năng để tăng cường chuyên môn và khả năng cung cấp dịch vụ tốt hơn nữa cho khách hàng. Nếu bạn tin rằng bạn có chuyên môn và kinh nghiệm mà Sodexo đang tìm kiếm, vui lòng gửi CV cập nhật của bạn tới thông tin trên trang liên hệ của Sodexo.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.