Trở thành nhà tuyển dụng tốt nhất thị trường

Sự gắn kết của nhân viên với Sodexo - một khái niệm thể hiện cả sự hài lòng và sự nhiệt tình trong công việc - là một chỉ số quan trọng của hiệu suất làm việc trong hiện tại và tương lai: Sodexo hiểu rõ rằng nhân viên càng "gắn kết" càng cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

career-best-employer.jpg

Khảo sát nhân viên

Cứ hai năm, Sodexo tiến hành một cuộc khảo sát trên toàn thế giới để lấy ý kiến toàn bộ nhân viên và qua đó xác định những cách thức và cơ hội để củng cố thêm mức độ gắn kết của họ với công việc và công ty. Vào tháng 4 năm 2014, tại lần khảo sát quốc tế thứ 5 của Sodexo được tiến hành với 130.000 nhân viên ở 60 quốc gia với 68% tỷ lệ đáp ứng; 86% số nhân viên cho biết Sodexo là một nhà tuyển dụng tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh.