Nguyên tắc cơ bản

Định vị của Sodexo trong ngành Dịch vụ là nguyên bản và độc đáo. Đó là những đặc trưng làm cho thương hiệu Sodexo khác biệt. Nhờ kết nối nguồn nhân lực dựa trên nhiều chuyên môn đa dạng, Sodexo là tập đoàn duy nhất cung cấp gói dịch vụ tích hợp, dựa trên hơn 100 ngành nghề khác nhau.

Hơn 95% trong số 427,000 nhân viên của Sodexo tại các địa điểm có tiếp xúc hàng ngày với khách hàng. Nhân viên của Sodexo, thông qua sự cam kết và cống hiến hàng ngày của họ, là hiện thân các giá trị cốt lõi mà Sodexo mong muốn xây dựng, đó là Tinh thần Phục Vụ, Tinh thần Hợp Tác, và Tinh thần Cầu Tiến; họ là những tài sản lớn nhất của Sodexo.

Tinh thần Phục Vụ

 • Khách hàng và người tiêu dùng là tâm điểm trong tất cả hoạt động của Sodexo.

 • Để phục vụ họ tốt hàng ngày, chúng ta phải thể hiện được khả năng sẵn sàng đáp ứng; nhằm lường trước sự mong đợi của họ và tự hào trong việc đáp ứng tốt những mong đợi đó.

 • Là tập đoàn toàn cầu, Sodexo vẫn duy trì sự tập trung nguồn lực vào mỗi quốc gia - địa phương; mỗi quản lý của Sodexo tại địa bàn là những doanh nhân thực sự; họ vừa giữ mối quan hệ gần gũi với khách hàng; vừa được trao quyền để đưa ra quyết định.

Tinh thần Hợp Tác

 • Đó là một nhu cầu tuyệt đối trong tất cả các hoạt động của chúng tôi, tại các địa bàn kinh doanh, tại các văn phòng công ty, cũng như trong các hội đồng ban quản trị.

 • Kỹ năng của mỗi nhân viên kết hợp với kiến ​​thức các thành viên khác để giúp đảm bảo thành công của Sodexo.

 • Tinh thần làm việc nhóm phụ thuộc vào những yếu tố sau đây: khả năng nghe hiểu, tính minh bạch, sự tôn trọng người khác, sự đa dạng, khả năng liên kết trong việc ra quyết định quan trọng, sự tôn trọng các quy tắc và hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là trong các tình huống khó khăn.

Tinh thần Cầu Tiến

Được thể hiện qua:

 • Ý chí, đồng thời cũng là niềm tin vững chắc của Sodexo vào khả năng liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ.

 • Chấp nhận sự đánh giá và so sánh hiệu suất của một người hoặc một tổ chức, với các đồng nghiệp của họ trong cùng công ty hoặc với công ty đối thủ cạnh tranh.

 • Tự đánh giá, bởi vì sự hiểu biết về thành công cũng như thất bại của một người là nền tảng để cải tiến liên tục.

 • Sự cân bằng giữa tham vọng và sự khiêm nhường.

 • Lạc quan, niềm tin rằng đối với mỗi vấn đề luôn có một giải pháp, một sự đổi mới hoặc một số cách để tiến bộ.

BETTER TOMORROW PLAN

img-better-tomorrow-plan-block.jpg

Sodexo hiểu, thực hiện và cam kết hành động vì tương lai: Đây là nền tảng trong chiến lược của Sodexo dành cho trách nhiệm xã hội.