Làm thế nào nhà lãnh đạo đánh giá giá trị chất lượng cuộc sống trong tổ chức của họ

Là công ty hàng đầu về Dịch vụ chất lượng cuộc sống, chúng tôi cam kết sẽ thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc về chất lượng cuộc sống, đánh giá cao và bám chặt vào yếu tố năng suất lao động trong tổ chức ngày nay.

Nghiên cứu quốc tế đầu tiên về chủ đề này, được thực hiện bởi Viện Chất lượng cuộc sống của Sodexo, góp phần đáng kể vào chiến lược lãnh đạo của chúng tôi. Thông tin phản hồi và những kiến thức đã được thu thập từ 780 người lãnh đạo, từ ba phân khúc khác nhau (Doanh Nghiệp, Chăm sóc sức khoẻ và trường Đại học) qua sáu quốc gia (Brazil, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Anh và Hoa Kỳ).

Nghiên cứu này cho thấy người lãnh đạo công nhận sự liên quan giữa việc cải thiện chất lượng cuộc sống và hiệu suất trong công việc. Xa hơn nữa, để xác định kết quả kinh doanh cụ thể (chẳng hạn như hình ảnh và danh tiếng, kết quả kinh doanh, hoạt động tài chính và năng suất lao động của tổ chức).

 

 Survey Overview

Tải về bảng khảo sát (PDF 1.8 Mb)
 

 

 

 

 

Cơ quan chuyên môn về Chất lượng cuộc sống của Sodexo

Trong năm 2009, Sodexo tạo ra cơ quan chuyên môn trong nội bộ nhằm đi sâu về chất lượng cuộc sống.

Kết quả là sự ra mắt của Cơ quan về chất lượng cuộc sống Sodexo, được thành lập dựa trên niềm tin rằng chất lượng cuộc sống tạo sự tiến bộ của các cá nhân và góp phần vào năng suất lao động của các Doanh Nghiệp. Mục tiêu của Tổ chức là thu thập và phát triển tầm nhìn về những yếu thay đổi chất lượng cuộc sống và tác động của chúng. Điều này được thực hiện bằng cách phát triển và tận dụng mối quan hệ với các chuyên gia bên ngoài .

Làm thế nào các lãnh đạo đánh giá Chất lượng cuộc sống?

Thomas Jelley, giám đốc Tổ chức chất lượng cuộc sống Sodexo, và giám đốc nghiên cứu của Harris International, bà Isabelle Panhard giải thích lý do tại sao chất lượng của cuộc sống là một đề tài ngày càng quan trọng đối với những người lãnh đạo thời nay..

Hội nghị chất lượng cuộc sống sắp tới của Sodexo

Là tập đoàn quốc tế đi đầu về dịch vụ chất lượng cuộc sống, Sodexo cam kết sẽ tập trung chuyên môn và các nguồn lực nhằm thấu hiểu những vấn đề của doanh nghiệp ngày hôm nay và sẽ tổ chức một hội nghị toàn cầu dành riêng cho chủ đề này vào tháng 5 năm 2015 tại New York. Hội nghị về Chất lượng cuộc sống sẽ tập hợp sự tham gia của các học giả, nhà nghiên cứu lỗi lạc và các học viên thực hành từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh - xã hội từ khắp nơi trên thế giới. Chủ để bàn bạc sẽ được xây dựng xung quanh sáu khía cạnh quan trọng của chất lượng cuộc sống - quản lý không gian, các cộng đồng địa phương, nhận dạng cá nhân, dinh dưỡng, công nghệ và cân bằng giới - và sẽ xem xét các vấn đề bao gồm cách tổ chức có thể thích ứng để cải thiện chất lượng cuộc sống, sự xuất hiện của mô hình kinh tế về chất lượng cuộc sống và làm thế nào để đảm bảo thế hệ tiếp theo được đầu tư vào quá trình thay đổi. Tìm hiểu thêm