Giáo dục

Từ mầm non đến trung học, chúng tôi hỗ trợ học sinh trên trải nghiệm giáo dục của họ cho đến tuổi trưởng thành. Để giúp các em có trải nghiệm tốt nhất, Sodexo ủng hộ và cung cấp các dịch vụ nhằm xây dựng một lối sống lành mạnh và tạo ra môi trường sống khỏe khoắn và có lợi cho quá trịnh học tập thành công.

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TRÊN PHƯƠNG DIỆN THỰC TIỄN

Tại Sodexo, chúng tôi coi Chất lượng Cuộc sống là yếu tố then chốt nhưng chưa được khám phá đầy đủ, trong tác động tới hiệu suất cá nhân cũng như tập thể. Hay theo dõi các bài báo, nghiên cứu cụ thể về khách hàng và các bài phỏng vấn chuyên gia của Sodexo để có cái nhìn cập nhật về xu hướng mới này.