Tập trung vào các quốc gia thành viên

Sodexo cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng đời sống cho 75 triệu khách hàng mỗi ngày tại 80 quốc gia trên toàn cầu.