Điều khoản và Bảo mật

Biên tập viên trang web

Sodexo Việt Nam

Phòng 1701, Tầng 17, tòa nhà Harbour View,
Số 35 Nguyễn Huệ, Quận 1,
TP Hồ Chí Minh - Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 3914 7300 ext: 2/303

Công nhận
Hình ảnh

Thư viện ảnh Sodexo

Corbis

iStock PHOTO

dotted line

Quyền tác giả

Trang web này và nội dung của nó được sở hữu bởi Sodexo và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy ước quốc tế. Việc sử dụng lại lại bất kỳ tài liệu nào trên trang web này chỉ được phép đối với một số thông tin nhất định dành cho mục đích cá nhân và tư nhân. Bất kỳ sự sao chép và / hoặc đại diện của tất cả hoặc một phần của trang web, hoặc bất kỳ các thành phần tạo nên nó (chẳng hạn như nhãn hiệu, logo, hình ảnh, hình ảnh, minh họa, âm thanh / video các tập tin ...) trên bất kì phương tiện nào, về bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cả thương mại, đều bị nghiêm cấm, trừ khi có sự cho phép trước bằng văn bản của Sodexo.

Đọc các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của Thư viện hình ảnh

Thương hiệu

Tất cả tên công ty, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng, và các biểu tượng đều được pháp luật bảo hộ về nhãn hiệu hàng hoá. Không có nội dung nào trên trang web này được hiểu như cấp giấy phép hoặc trao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá được hiển thị trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của Sodexo hoặc bên thứ ba có thể sở hữu nhãn hiệu nói trên.

Liên kết đến www.vn.sodexo.com

Các trang web của Sodexo cho phép các liên kết siêu văn bản chỉ vào nội dung của nó, miễn là liên kết như vậy tuân thủ chính sách liên kết của Sodexo, như sau:


(i)  khi được chọn bởi người dùng, liên kết phải hiển thị các trang web trên một cửa sổ toàn màn hình mới và không nằm trong một khuôn hình các trang web liên kết (không có liên kết ẩn);
(ii) bất kỳ liên kết nào đến trang web cũng phải bằng chữ được đánh dấu rõ ràng "Trang web Sodexo" hoặc; và
(iii) sự xuất hiện, vị trí và các khía cạnh khác của liên kết có thể không làm nguy hại hoặc giảm thiện chí gắn liền với tên tuổi và thương hiệu của Sodexo. Đặc biệt không có nội dung nào có tính tranh cãi, khiêu dâm hoặc phân biệt chủng tộc được phép liên kết đến trang web của Sodexo.

Địa chỉ IP và cookie

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm cả những nơi có địa chỉ IP, hệ thống điều hành của bạn và loại trình duyệt, quản trị hệ thống và để báo cáo thông tin tổng hợp đến các nhà quảng cáo của chúng tôi. Đây là số liệu thống kê về các hành động duyệt web và dấu hiệu của người dùng, và không xác định thông tin từng cá nhân.

Đối với cùng một nguyên nhân, chúng tôi có thể có được thông tin về việc sử dụng Internet nói chung của bạn bằng cách sử dụng một tập tin cookie sẽ được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính của bạn. Cookies chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng của máy tính. Chúng giúp chúng tôi cải thiện trang web và để cung cấp một dịch vụ tốt hơn và cá nhân hơn.

Điều này cho phép chúng tôi:

  • Để ước lượng quy mô người sử dụng web và cách thức sử dụng.

  • Để lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, và do đó cho phép chúng tôi tùy chỉnh trang web theo sở thích cá nhân của bạn.

  • Để tăng tốc độ tìm kiếm của bạn.

  • Để nhận ra bạn khi bạn quay trở lại trang web của chúng tôi.

Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách kích hoạt các thiết lập trên trình duyệt của bạn cho phép bạn từ chối việc thiết lập các cookie. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ không thể truy cập vào một số phần của trang web của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh thiết lập trình duyệt của bạn để nó sẽ từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ phát hành cookie khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi.

Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc ( Google"). Google Analytics sử dụng "cookies", đó là tập tin văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp các trang web phân tích cách người dùng sử dụng các trang web. Các thông tin được tạo ra bởi các cookie về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá sử dụng của bạn của trang web, soạn thảo các báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác website và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi cần phải như vậy theo luật pháp, hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin thay cho Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác được tổ chức bởi Google. Bạn có thể từ chối việc sử dụng các cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này bạn có thể không có khả năng sử dụng các chức năng đầy đủ của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý các dữ liệu về bạn bởi Google theo cách thức và cho các mục đích nêu trên.

Bảo mật dữ liệu

Dữ liệu cá nhân thu thập được từ người dùng thông qua các hình thức trực tuyến, dịch vụ cá nhân và bảng câu hỏi khác được chế biến bằng cách sử dụng hệ thống tự động. Tất cả các dữ liệu cá nhân như vậy được thu thập cho mục đích quản lý các yêu cầu của người sử dụng và biên soạn số liệu thống kê trong nội bộ; chúng được lưu giữ hoàn toàn bí mật và được dành cho việc sử dụng duy nhất của nhân viên nhóm Sodexo và các phòng ban .

Một số thông tin được yêu cầu trong các hình thức trực tuyến phải được cung cấp cho các hình thức để được xử lý. Nếu thông tin đó là sai hoặc không đầy đủ, dữ liệu sẽ không được gửi đến Sodexo.

Theo luật bảo vệ dữ liệu của Pháp ngày 06 tháng 1 năm 1978 đã được sửa đổi bởi Đạo luật 06 tháng tám 2004 (điều 38-43 của Đạo luật không. 78-17 của 06 tháng 1 năm 1978 liên quan đến "Công nghệ thông tin, tập tin và tự do thông tin" ), bạn có quyền truy cập, thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đề cập đến tên bạn. Để thực hiện quyền này, bạn nên viết thư cho Phòng Thông tin của Tập Đoàn, Sodexo, 255 quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux - PHÁP.

Để biết thông tin về pháp luật bảo vệ dữ liệu của Pháp, xin vui lòng truy cập trang web của Ủy ban Pháp Nationale de l'Informatique et des Libertés tại www.cnil.fr.

dotted line

Thông báo về trách nhiệm

Tất cả nội dung trên trang web này được cung cấp trên một cơ sở " như là ", " sẵn có " không có đảm bảo của bất kỳ loại nào thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ẩn ý bán hàng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ chính xác và không vi phạm. Sodexo không bảo đảm tính chính xác, sự đầy đủ, sự lưu hành hoặc độ tin cậy của bất kỳ nội dung có sẵn trên trang web này. Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra bất kỳ thông tin trước khi dựa vào nó. Sử dụng các trang web và các nội dung có sẵn trên trang web là nguy cơ duy nhất của người dùng.

Sodexo bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung trên website này. Sodexo từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý, cho dù dựa vào hợp đồng, sai lầm, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hay cách khác, đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc đặc biệt phát sinh từ hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến truy cập hay sử dụng trang web.

Các liên kết trên trang web www.vn.sodexo.com có ​​thể đưa người dùng đến trang web tại đó Sodexo không thực hiện bất kỳ quyền kiểm soát nào. Sodexo từ chối bất cứ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gây ra bởi nội dung của một hoặc một số các trang web liên kết với trang web của Sodexo.

Người sử dụng có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo rằng bất kỳ nội dung mà họ có thể có được từ các trang web là không nhiễm virus.

Sodexo không đại diện hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng các trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi và từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý cho vấn đề gặp phải trong quá trình kết nối đến các trang web hoặc cho bất kỳ sự ngắt kết nối nào.

Luật áp dụng

Những điều kiện sử dụng của trang web này tùy thuộc vào luật của Pháp. Mọi tranh chấp liên quan đến tính hợp lệ, giải thích và / hoặc thực thi các điều kiện sử dụng sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án Paris, Pháp.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.