Phát triển bền vững

Đúng như sứ mệnh hoạt động, Sodexo cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên Sodexo cũng như tất cả những người mà Sodexo phục vụ trên toàn thế giới; đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của cộng đồng, các vùng và các quốc gia nơi Sodexo hoạt động.

Tác động tới cuộc sống của 75 triệu người tiêu dùng mỗi ngày, Sodexo có cơ hội và nghĩa vụ thúc đẩy và khuyến khích sự lựa chọn lành mạnh hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

corporate-responsibility-nutrition.jpg

Sodexo thực hiện điều này thông qua sự kết hợp chặt chẽ giữa các đầu bếp chuyên nghiệp, chuyên gia dinh dưỡng và sự hợp tác của các nhà cung cấp để phát triển các tùy chọn thực đơn hợp với khẩu vị đa dạng. Ngoài ra, dịch vụ quản lý cơ sở vật chất của Sodexo cũng hỗ trợ đem lại môi trường làm việc - học tập - nghỉ ngơi tốt hơn. Để tăng cường sức khỏe và tinh thần lành mạnh, Sodexo mang tới các giải pháp về một chế độ ăn uống cân bằng, giảm lượng tiêu thụ với chất béo, đường và muối.

ẤN PHẨM TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP


corp-responsibility

Sodexo xuất bản các tài liệu trình bày chiến lược Trách nhiệm doanh nghiệp và hiệu suất cho các bên liên quan.