Phát triển bền vững

Đúng như sứ mệnh hoạt động, Sodexo cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên Sodexo cũng như tất cả những người mà Sodexo phục vụ trên toàn thế giới; đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của cộng đồng, các vùng và các quốc gia nơi Sodexo hoạt động.

Kể từ khi thành lập đến nay, Sodexo có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của các cộng đồng, các vùng và các quốc gia nơi Sodexo hoạt động. Sodexo cam kết thực hiện một tác động tích cực thông qua các hoạt động của mình về nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương.

Stop-Hunger-Commitment_525x165.jpg

Chiến đấu chống nạn đói và suy dinh dưỡng

Cam kết Sodexo để chống lại nạn đói và suy dinh dưỡng được tính từ năm 1996. Để mở rộng những nỗ lực và tính hiệu quả trong việc này, Sodexo lập nên một tổ chức độc lập phi lợi nhuận (với tên gọi Stop Hunger - Dừng Nạn đói) vào năm 2014; nhằm tập hợp mọi hoạt động chiến lại nạn đói với sự tham gia của tập đoàn, của nhân viên Sodexo, và các bên liên quan khác.

 • Sodexo tiếp tục khuyến khích các nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng và người tiêu dùng của Sodexo trong cuộc chiến chống nạn đói và suy dinh dưỡng, bao gồm: Servathon (chương trình tình nguyện hàng năm của nhân viên Sodexo trên toàn cầu trong việc tập hợp thực phẩm và phục vụ bữa ăn cho những đối tượng có nhu cầu)
 • đóng góp thu nhập cá nhân
 • bán các sản phẩm từ thiện
 • tình nguyện tham gia các hoạt động tùy theo kĩ năng mỗi cá nhân
 • đóng góp thức ăn dư thừa cho các "ngân hàng" thực phẩm
 • vườn trong cộng đồng nhằm đào tạo kỹ năng và cung cấp thực phẩm

Chương trình Hội nhập Chuỗi cung ứng

Sodexo hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển kinh tế của hệ thống nhà cung cấp đa dạng và toàn diện thông qua Chương trình Hội nhập Chuỗi cung ứng ở tất cả các quốc gia mà Sodexo hoạt động vào năm 2020.

Sản phẩm công bằng mậu dịch

Sodexo tích cực hỗ trợ thị trường mậu dịch công bằng, qua đó hỗ trợ các nhà sản xuất địa phương và đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của cộng đồng thông qua:

 • Tìm nguồn cung ứng các sản phẩm được chứng nhận giao dịch công bằng;
 • Kí hợp đồng thương mại lâu dài và phát triển các hoạt động quảng cáo cho các sản phẩm thương mại công bằng;
 • Hỗ trợ nhà cung cấp để họ để đạt được công nhận về công bằng mậu dịch;
 • Tham gia và hỗ trợ các hội chợ công bằng mậu dịch;
 • Làm việc với các tổ chức quốc tế và địa phương được công nhận để xác định danh sách tiềm năng của các sản phẩm công bằng mậu dịch;
 • Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các hiệp hội và các tổ chức chứng nhận công bằng mậu dịch

ẤN PHẨM TRÁCH NHIỆM DOANH NGHIỆP


corp-responsibility

Sodexo xuất bản các tài liệu trình bày chiến lược Trách nhiệm doanh nghiệp và hiệu suất cho các bên liên quan.

STOP HUNGER

Tìm hiểu thêm về làm thế nào bạn có thể hỗ trợ chương trình STOP HUNGER