Cách thức kinh doanh

Được thành lập vào năm 1966 bởi ngài Pierre Bellon, Sodexo đã có hơn 425.000 nhân viên trên toàn thế giới. Sự phát triển của tập đoàn được xây dựng trên các nguyên tắc cơ bản giúp gắn kết các hoạt động chung và cung cấp cho Sodexo những đặc trưng trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những nguyên tắc này được thể hiện thông qua các giá trị cốt lõi và các nguyên tắc đạo đức. Tìm hiểu thêm về các nguyên tắc cơ bản của Sodexo

corporate-responsibility-business-integrity.jpg

Kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu ngày càng trở nên phức tạp. Trong quan hệ với các đối tác, nhân viên của Sodexo phải làm việc với đa dạng các hệ thống chính trị, tài chính và kinh tế và một loạt các quy định và thông lệ văn hóa.

Để đảm bảo tính toàn vẹn và liêm chính trong tất cả các giao dịch kinh doanh của tập đoàn, năm 2007 Sodexo đã xây dựng và áp dụng các nguyên tắc kinh doanh nghiêm ngặt  được quy định trong “Nguyên tắc của kinh doanh toàn vẹn" của tập đoàn”.

Nguyên tắc này nhấn mạnh tính liêm chính trong niềm tin và thực tiễn hoạt động của Sodexo để mỗi nhân viên hiểu và cùng chia sẻ cam kết của Tập đoàn. Nguyên tắc này được hỗ trợ bởi các văn bản cụ thể để mọi nhân viên có thể tham khảo dễ dàng, và đảm bảo có cách xử lý nhất quán.

dotted line

Tìm hiểu thêm về các cam kết của Sodexo

BETTER TOMORROW PLAN

img-better-tomorrow-plan-block.jpg

Sodexo hiểu, thực hiện và cam kết hành động vì tương lai: Đây là nền tảng trong chiến lược của Sodexo dành cho trách nhiệm xã hội.

fortune

Trong năm 2015, lần thứ 4 liên tiếp, Sodexo là doanh nghiệp hàng đầu đáng ngưỡng mộ trên thế giới của tạp chí FORTUNE

Khảo sát năm 2015 về danh tiếng công ty do tạp chí Fortune thực hiện đã được gửi đến 4.000 chuyên viên kinh doanh, giám đốc và các nhà phân tích đã đánh giá gần 700 công ty từ 30 quốc gia trên chín tiêu chí từ sự đổi mới đến khả năng cạnh tranh trên toàn cầu.