Nhà tuyển dụng có trách nhiệm xã hội

95% nhân viên của Sodexo có tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với người tiêu dùng. Chính chuyên môn, niềm tự hào và sự yêu thích công việc của họ đã làm nên thành công của Sodexo trong việc cung cấp các dịch vụ ở mọi loại hình khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo rằng mỗi cá nhân, bất kể trình độ, có cơ hội để tiếp tục phát triển các kỹ năng và được đề bạt trong công việc của họ.

Kể từ khi thành lập đến nay, việc đề bạt các cá nhân từ nguồn nội bộ đã trở thành một đặc trưng của Sodexo:  80% số nhà quản lý đã được thăng chức từ các vị trí thấp hơn. Để phát huy hơn việc này, Sodexo đảm bảo cung cấp các cơ hội ngang nhau cho tất cả các nhân viên để phát triển và thăng tiến.

corporate-responsibility-employer-internal-promotion.jpg

Mong muốn thăng tiến

Một chính sách đề bạt nhân sự từ bên trong sẽ hiệu quả khi nó có đủ các yếu tố: nhân viên có mong muốn được thăng tiến, kết hợp với các bước giao tiếp hiệu quả, và sự khuyến khích của công ty về khả năng luân chuyển địa điểm làm việc cũng như phát triển kĩ năng của nhân viên. Ngày nay, 79%* số nhân viên của Sodexo cảm thấy họ có phương tiện để được thăng chức trong nội bộ Sodexo. Bất kể quốc tịch, trình độ đào tạo hoặc trách nhiệm, mỗi nhân viên được Sodexo cam kết sẽ hỗ trợ họ trong việc đề bạt theo khả năng và nguyện vọng của họ. Để truyền tải cam kết này, Sodexo đã thực hiện các chương trình để xác định tài năng và đánh giá nhu cầu cá nhân

* Nguồn: Khảo sát nhân viên Sodexo năm 2010.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.