Nguyên tắc cơ bản

Định vị của Sodexo trong ngành Dịch vụ là nguyên bản và độc đáo. Đó là những đặc trưng làm cho thương hiệu Sodexo khác biệt. Nhờ kết nối nguồn nhân lực dựa trên nhiều chuyên môn đa dạng, Sodexo là tập đoàn duy nhất cung cấp gói dịch vụ tích hợp, dựa trên hơn 100 ngành nghề khác nhau.

Mỗi ngày, 427.000 nhân viên của chúng tôi trên toàn thế giới làm việc cùng nhau để:

  • Nâng cao chất lượng cuộc sống của tất cả khách hàng chúng tôi phục vụ. Chúng tôi nỗ lực để thiết kế giải pháp cho nhóm Dịch vụ tại Địa bàn khách hàng và Dịch vụ Phúc lợi tặng thưởng (trước đây gọi là Nhóm giải pháp khuyến khích động lực) nhằm cải thiện & tăng cường chất lượng đời sống mỗi cá nhân khách hàng; mức độ hiệu quả của quy trình làm việc; và độ tin cậy và chất lượng cơ sở hạ tầng. Chúng tôi cũng đang dần thúc đẩy nhóm Dịch vụ dành cho khách hàng Gia đình và Cá nhân. .

  • Đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của các khu vực và quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Sodexo thể hiện cam kết này mỗi ngày bằng việc tuyển dụng hàng chục ngàn người dân tại mỗi địa phương chúng tôi hoạt động trên quy mô toàn thế giới và góp phần hoàn thiện và phát triển năng lực cá nhân của họ.

    Sodexo cũng đã xây dựng một kế hoạch chi tiết cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn được gọi là “Better Tomorrow Plan”. Bản kế hoạch này, ra mắt vào năm 2009, được thiết kế dựa trên 18 cam kết được thực hiện tại từng địa điểm chúng tôi hoạt động, thông qua việc chăm sóc sức khỏe, khuyến khích tinh thần lành mạnh và bảo vệ môi trường cũng như trong các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng địa phương ở các nước sở tại.

BETTER TOMORROW PLAN

img-better-tomorrow-plan-block.jpg

Sodexo hiểu, thực hiện và cam kết hành động vì tương lai: Đây là nền tảng trong chiến lược của Sodexo dành cho trách nhiệm xã hội.