Hồ sơ Sodexo

Định vị của Sodexo trong ngành dịch vụ là nguyên bản và độc đáo. Đó là những đặc trưng làm cho thương hiệu Sodexo khác biệt. Nhờ kết nối nguồn nhân lực dựa trên nhiều chuyên môn đa dạng, Sodexo là tập đoàn duy nhất cung cấp gói dịch vụ tích hợp, dựa trên hơn 100 ngành nghề khác nhau.

Sodexo bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2011 với nhóm Dịch vụ Phúc lợi tặng thưởng; tiếp theo là Dịch vụ Tại địa bàn khách hàng vào năm 2012. Với kinh nghiệm của chúng tôi từ 80 quốc gia trong vòng 50 năm vừa qua, Sodexo Việt Nam phát triển, quản lý và cung cấp đa dạng các dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống.

sodexo-vietnam.jpg

Dịch vụ tại địa bàn khách hàng

Sodexo cung cấp các giải pháp dịch vụ tích hợp trong các phân khúc khách hàng đa dạng như:  nhóm Doanh nghiệp sản xuất, Chăm sóc sức khỏe, Trường đại học, trường họ, và Năng lượng và Tài nguyên. Coi khách hàng là đối tác chiến lược, Sodexo đảm bảo rằng họ có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi bằng cách áp dụng các kinh nghiệm và nguồn lực tốt nhất hỗ trợ khách hàng, nhờ đó giúp cải thiện tổng thể chất lượng cuộc sống tại địa bàn nơi khách hàng chúng tôi hoạt động.

Dịch Vụ Tặng Thưởng của Sodexo

Chúng tôi thiết kế, quản lý và cung cấp Dịch Vụ Tặng Thưởng phù hợp với các mục tiêu chiến lược về nguồn nhân lực của từng khách hàng. Những giải pháp này có thể cải thiện Chất Lượng Cuộc Sống của từng nhân viên trong Doanh Nghiệp vì:

  • Thúc đẩy nhân viên cân bằng giữa cuộc sống và công việc
  • Khuyến khích nhân viên duy trì sức khoẻ
  • Nhân viên cảm nhận họ thật sự có giá trị
  • Nâng cao mức sống của nhân viên

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng gửi thắc mắc của bạn, bao gồm cả những phản hồi và yêu cầu thông tin.

CHỨNG CHỈ HOẠT ĐỘNG

TRACE : Sodexo duy trì các nguyên tắc minh bạch thương mại và chống hối lộ trong mọi hoạt động với các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Xem các chứng nhận


Giấy phép an toàn thực phẩm : Sodexo được chứng nhận cho các hoạt động dịch vụ thường xuyên liên quan tới an toàn vệ sinh thực phẩm tại Việt Nam.