Giải thưởng

Sodexo thường xuyên được trao giải thưởng và sự công nhận quốc tế đối với các sáng kiến ​​trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các dịch vụ đến nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường.

Trong số các giải thưởng mới nhận dành cho Sodexo trong năm qua

Năm 2017, năm thứ 13 liên tiếp, Sodexo được nêu tên như là công ty hàng đầu trong lĩnh vực của mình về chỉ số phát triển bền vững Dow Jones (DJSI).

Vui lòng Đọc thông cáo báo chí

Sodexo là một thành phần của chỉ số FTSE4Good theo cuộc đánh giá vào tháng 6 năm 2017. Hệ thống chỉ số FTSE4Good được thiết kế để đo lường hiệu quả hoạt động của các công ty mạnh thể hiện qua các hoạt động Môi trường, Xã hội và Quản trị.

Sodexo đã đứng thứ 6 trong danh sách 50 công ty đa quốc gia hàng đầu của DiversityInc năm 2017.

Đọc thêm

Năm 2017, năm thứ 10 liên tiếp, Sodexo đã được xếp hạng là công ty hàng đầu trong lĩnh vực của mình vì năng lực bền vững tuyệt vời.

Đọc thông cáo báo chí

FY2017 REGISTRATION DOCUMENT

Document-Reference-2016-2017-Sodexo-cover.png