skip to navigation | skip to content | skip to search box

Sodexo - Home

Sodexo Việt Nam

Sodexo Việt Nam là đối tác chiến lược của các tổ chức kinh tế tư nhân và công cộng. Chúng tôi cung cấp một giải pháp dịch vụ toàn diện, với một dịch vụ chuyên gia độc đáo, nâng cao hiệu suất tổng thể cho khách hàng bằng cách thúc đẩy động lực của nhân viên và các đối tác kinh doanh.


Sodexo Việt Nam là công ty nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực cung cấp các Giải pháp Động viên cho các doanh nghiệp được cấp phép tại Việt Nam.

Chúng tôi đồng hành cùng sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp tại Việt Nam trong việc thu hút nhân tài, tạo dựng lòng trung thành, động viên và khen thưởng nhân viên.

Chúng tôi lắng nghe nhu cầu của khách hàng để thiết kế, quản lý và cung cấp các giải pháp sáng tạo với việc sử dụng chi phí hiệu quả để động viên nhân viên và giữ chân nhân tài, nâng cao hiệu suất của tổ chức, cắt giảm gánh nặng hành chính một cách minh bạch.

Các giải pháp động viên của Sodexo Việt Nam được phục vụ trong hai lĩnh vực:

  • PHÚC LỢI NHÂN VIÊN  
  • KHEN THƯỞNG & ĐỘNG VIÊN

vnDesign-manage-deliver

Liên hệ

Sodexo - Benefits & Rewards Services
Tầng 17, Tòa nhà Harbour View
Số 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP. HCM
Tel. (84-8) 73 050 656
Fax. (84-8) 73 046 769
Email:spv.info@sodexo.com
HOT LINE: (84-8) 73 050 667

www.sodexo.com

Số liệu toàn cầu

18 tỉ euro doanh số
420.000 nhân viên
32.700 cơ sở sử dụng dịch vụ On-site Service Solutions
75
 triệu khách hàng mỗi ngày
tại 80 quốc gia
Đứng thứ 18 toàn thế giới về số lượng nhân viên

(Nguồn: Sodexo, fiscal 2014)