Đa dạng & hòa nhập

Sodexo phục vụ khách hàng và người tiêu dùng tại nhiều quốc gia, với quốc tịch và các nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên Sodexo cũng có thành phần đa dạng để hiểu rõ hơn và đáp ứng với đa dạng các sở thích và mong đợi của khách hàng.

corporate-responsibility-diversity.jpg

Sodexo khuyến khích nền văn hóa doanh nghiệp chấp nhận tất cả sự đa dạng, dù dễ nhận thấy cũng như không dễ nhận thấy. Thông qua mạng lưới và quan hệ đối tác, Sodexo nỗ lực tạo ra một môi trường an toàn trong đó mọi nhân viên có thể "nỗ lực hết sức trong công việc".

Sodexo cam kết tuyển dụng và hòa nhập của người khuyết tật. Cùng với nỗ lực của chính phủ và các hiệp hội khác, tập đoàn Sodexo cung cấp các chương trình đào tạo và việc làm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống cũng như trong các dịch vụ khác.

DiversityInc-20145-Logo_93x130.pngSodexo xếp hạng # 5 trong Top 50 của giải thưởng DiversityInc về sự đa dạng